Det gode partnerskab i delebutikken

Fordelene ved delebutikken er mange: du har nogen at dele de daglige driftsopgaver med; økonomien er ikke helt så stram, som når du er alene; du kan sparre med andre om udvikling af butikken. Til gengæld skal du være indstillet på at lægge en indsats i at udvikle det gode partnerskab, og du skal være indstillet på, at der hele tiden skal arbejdes for at vedligeholde og udvikle partnerskabet. 

Det har ikke så stor betydning, om I kender hinanden i forvejen eller ej. Hvis I ikke kender hinanden så godt, kan det være lettere at gå struktureret til værks med opbygning af samarbejdet og spørge mere direkte ind til væsentlige aspekter. Hvis I kender hinanden, kender I ofte allerede hinandens æstetik og grundlæggende værdier, hvilket kan give andre fordele

Uanset hvad, er det vigtigt at du har gjort sig selv klart, hvad du ønsker at opnå ved at indgå i fællesskabet – og at du er ærlig omkring det. 

Kombiner begreber, handlinger og konkrete eksempler.

Der er mange ting at afklare, når du afsøger mulighederne for at indgå i et partnerskab. Har I grundlæggende de samme værdier omkring det at drive fysisk butik? Er I på linje rent æstetisk? Har I kompetencer der kan supplere hinanden? I første omgang er det en god ide at sætte tid af til at tale de enkelte områder igennem, men et er ord, et andet handlinger. Derfor giver det god mening at prøve at konkretisere hvad I mener, fx besøge hinanden for at blive klogere på æstetikken og give hinanden konkrete eksempler på de kompetencer I har hver især – om det er SoMe, bogføring eller noget tredje. 

Det er selvfølgelig vigtigt at byde ind med alt hvad du har og kan. Lige så vigtigt er det at være villig til at lære fra de andre og lade sig udfordre. I er jo i det sammen for at få det bedste resultat.

Store og små partnere i butikken

Hvis I har en model med enkelte store partnere og flere små i butikken, vil det ofte være mest praktisk, at de store sætter rammerne for fællesskabet, og samtidig giver plads til at de små også kan komme til orde. Alle skal købe ind på fællesskabet og kan, uanset størrelse, bringe nye indsigter og ideer til bordet. Det kommer jeg mere ind i en senere artikel

Work in progress

Det er vigtigt at give rum for løbende at udvikle og justere på sit samarbejde. Det er først i hverdagen, at de gode ord og intentioner viser, om de kan holde. Ved at have faste aftaler om hvornår og hvordan man taler om justeringer, bliver det lettere for alle at arbejde konstruktivt omkring butikken. 

Husk – det er altid lettere at blive enig om tingene i fredstid, og konflikter løses bedst, hvis alle kender spillereglerne. Det kommer jeg mere ind på senere

Nysgerrig på mere?

Har du lyst til at tale videre om delebutikker, har du selv erfaringer som du har lyst til at dele eller har du brug for sparring omkring opstart eller udvikling af delebutikker, er du meget velkommen til at kontakte mig her på LinkedIn, via min hjemmeside www.rumdeler.dkeller ringe til mig på 25159005

Jeg har stiftet RUMdeler.dk – et community for delebutikker, hvor jeg samler viden om delebutikker i Danmark. Derudover tilbyder jeg hjælp med etablering af delebutikker, search af partnere og lokaler, workshops for etablerede delebutikker og foredrag. 

Jeg har lavet denne artikelserie med hjælp fra en lang række delebutikker, bl.a Fællesskabet i Skælskør, N16 i Fredensborg, FairSocialNomad i København, Værdig i Ry, Monday Studio i København og Byens Deli i Birkerød