Levende bymidter har butikker – delebutikker

Erhvervsministeriet har etableret et partnerskab, der sætter fokus på at fastholde og understøtte levende bymidter i små og mellemstore byer. En meget nødvendig indsats som skal sikre at det fortsat er attraktivt at bo udenfor storbyerne. At detailhandlen længe har haft store problemer ikke mindst der, er ingen hemmelighed og corona er ingen god følgesvend for nogen, heller ikke den fysiske butik! 

Der er mange bud på hvad man kan gøre; mindske bymidterne geografisk, styrke cafeliv, satse på genbrugsbutikker, flytte børnehaver og liberalt erhverv ind i bymidterne. Men hvad er en bymidte uden butikker? Lokalområder med en god blanding af funktioner og tilbud er stadigvæk meget populære. Og gerne med mere end dagligvareforretninger. Ifølge ICP vil byer under 4.000 indbyggere ikke have adgang til udvalgsbutikker i 2030 og i mellemstore byer er udsigterne ikke mere bedre. Her kunne delebutikker være et bud

Delebutik, hvad er det egentlig

En delebutik er en fysisk butik hvor 2 eller flere forretningsdrivende deler et butikslokale. Der er vide rammer for hvilke produkter, der kan spille sammen i et butiksfællesskab, det vigtige er at produkterne appellerer til det samme kundesegment. Udover muligheden for at spare på de faste udgifter giver butiksfællesskabet også mulighed for sparing og samarbejde omkring udvikling af events og markedsføring. 

Delebutik er deleøkonomi

Pga. presset i forbindelse med corona har mange haft behov for at se på hvordan de fremover kan være mere robuste i forhold til økonomien. En fysisk forretning er relativ omkostningstung og det er vanskeligt at minimere omkostninger og skære udgifter fra, fordi de ofte er en del af at køre forretningen fornuftigt. Her tilbyder delebutikken en mulighed for at være flere om at bære risikoen og samtidig minimere udgifterne for den enkelte. Selvom forretningslokalet måske er lidt større for at få plads til flere partnere, så er der fortsat en række driftsomkostninger som forbliver på nogenlunde samme niveau, nu blot delt ud på flere.

Delebutik som strategisk redskab i forbindelse med generationsskifte

En del butikker ender med at lukke i forbindelse med et generationsskifte; hvem tør tage springet med en stor butik midt på hovedgaden, når der ligger et center et par kilometer nede af vejen?! Delebutikskonceptet kan bruges som aktivt redskab i generationsskifteprocessen. Del butikken op, inviter andre til at købe eller leje en andel og giv dem mulighed for at sælge produkter der appellerer til samme kundegruppe. Når tid er, sælger den oprindelige ejer sin andel af butikken og den der overtager rykker ind i en eksisterende butik, med godt kundegrundlag og gode kolleger fra dag 1. 

Også interessant for ejendomsbesidderen

En attraktiv bymidte med et aktivt (handels)liv er også interessant for ejendomsbesidderne. Et lokalmiljø med kvalitet i omgivelserne er med til at fastholde ejendommens værdi, i nogle tilfælde også øge værdien. Derfor kan ejendomsbesidderne også have en interesse i at være med til at støtte etablering af delebutikker på den korte bane. Der er gode eksempler på at lav husleje eller egentlig huslejefrihed i en periode kan få flere til at tage springet ud i etablering af forretning, ligesom omsætningsbestemt husleje og huslejetrapper kan gøre en stor forskel, især i begyndelsen. Og grundlæggende kan det jo betragtes som en form for markedsføringsudgifter.

Nysgerrig på mere

Har du lyst til at tale videre om delebutikker, har du selv erfaringer som du har lyst til at dele eller har du brug for sparring omkring opstart eller udvikling af delebutikker, er du meget velkommen til at kontakte mig her på LinkedIn, via min hjemmeside www.rumdeler.dkeller ringe til mig på 25159005 

Jeg har stiftet RUMdeler.dk – et community for delebutikker, hvor jeg samler viden om delebutikker i Danmark. Derudover tilbyder jeg hjælp med etablering af delebutikker, search af partnere og lokaler, workshops for etablerede delebutikker og foredrag. 

Jeg har lavet denne artikelserie med hjælp fra en lang række delebutikker, bl.a Fællesskabet i Skælskør, N16 i Fredensborg, FairSocialNomad i København, Værdig i Ry, Monday Studio i København og Byens Deli i Birkerød