Hvorfor?

Rumdelers formål

At skabe rum hvor folk kan mødes

Udgangspunktet for RUMdeler er ønsket om at være med til at understøtte udviklingen af bæredygtige byer og lokalsamfund.

Et element heri er aktive bymidter hvor mennesker har lyst til at færdes og hvor der er et aktivt kultur- og handelsliv

Mere om kirsten

CREDITS

På hjemmesiden bruger jeg dels egne foto og foto fra Pexels; Artem Beliakin, Wilson Vitorino og Hermaion samt ikoner fra Noun Project; Made by Made og Clockwise